Poziv Donatorima

Poziv Donatorima

Pozivamo društveno odgovorne kompanije da podrže projekat “100 za 100" na jedan od sledećih načina:

  1. Kupovinom novih kompjutera i isporukom školi (izbor škole u dogovoru sa resornim Ministarstvom),
  2. Ustupanjem korišćenih kompjutera u dobrom stanju, maksimalne starosti do 4 godine,
  3. Uplatom sredstava na namenski račun: 310-167893-61 kod NLB Banke sa obaveznom naznakom „100 za 100 – za nabavku kompjutera“. Finansijskim učešćem u ovom projektu donator stiče sva prava, koja se podrazumevaju za marketinške aktivnosti. Ova sredstva će od strane Rotari Fondacije biti uvečana za 50%.

Projekat će biti adekvatno praćen od strane elektronskih i štampanih medija, uz obavezno navođenje naziva kompanija koje učestvuju u njemu.

Kontakt i dodatne informacije:

Vladimir Matić, Rotari Guverner za 2018/19 godinu,

Telefon: 063 236 929, e-mejl: rodaing@hotmail.com

Bojan Radić (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Telefon 064 813 46 01,  e-mail: bojan.radic@mpn.gov.rs.

KPMG
Ikea