Osnovna škola “Stevan Aleksić”-Jaša Tomić-Sečanj

Vrsta donacije: 4 laptopa

Vrednost donacije: 600 eura

Davalac donacije: RC Bg Čukarica i RC Bg Metropolitan

Donaciju obezbedio: Kompanija “KPMG” Beograd

Nastavljajući saradnju sa Kompanijom “KPMG” iz Beograda i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dana 14. juna 2018.godine uručena su 4 laptopa u vrednosti od 600 eura predstavnicima OŠ “Stevan Aleksić”, Jaša Tomić-Sečanj.