O.Š. “Vuk Karadžić” Crvenka

Vrsta donacije: Držači za bicikle

Vrednost donacije: 320 eura

Davalac donacije: Rotari Klub Kula

Donaciju obezbedio: Rotari Klub Kula

Rotari klub Kula je na osnovu snimljenih potreba i dogovora sa OŠ “Vuk Karadžić” u Crvenki izradio i postavio držače za bicikle ispred osnovne škole.