O.Š. “Boško Palkovljević” Stara Pazova

Vrsta donacije: Zamena vrata u školskoj biblioteci

Vrednost donacije: 600 eura

Davalac donacije: Rotari Klub Stara Pazova

Donaciju obezbedio: Rotari Klub Stara Pazova

Rotari klub Stara Pazova prikupio je sredstva u iznosu od 600 eura i izvršio zamenu svih dotrajalih vrata sa novim PVC vratima u biblioteci u Osnovnoj školi “Boško Palkovljević” u Staroj Pazovi.