Filharmonija mladih “Borislav Pašćan” i srednje muzičke škole

Vrsta donacije: Sredstva za pripremu Flharmonije mladih “Borislav Pašćan”

Vrednost donacije: 8.350 eura

Davalac donacije: Distrikt 2483 i klubovi iz Distrikta

Donaciju obezbedio: Klubovi iz Distrikta

Povodom godišnjice Rotari organizacije, Rotarijanci Srbije i Crne Gore donirali su 1.000.000 dinara Filharmoniji mladih “Borislav Pašćan”. Na svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu, donaciju je predao Guverner Distrikta Dr Bane Randjelović.